Bezpłatna Biblia —
Nowy Testament

Dzięki tej Biblii, doskonałej do studiowania Słowa Bożego, doświadczysz tego, jak Pismo Święte zaopatruje cię w życie,
i zrozumiesz je oraz pokochasz tak, jak nigdy sobie
tego nie wyobrażałeś.

ZAMÓW ZA DARMO

Właściwości tego przekładu:

TŁUMACZENIE

Dokładne tłumaczenie z oryginału greckiego, a mimo to przystępne
w lekturze i zrozumieniu, napisane współczesnym językiem polskim.

PLANY KSIĄG

Każdą księgę poprzedza nieoceniony plan, wskazujący jej główne części
i dający ogólny, lecz zarazem pogłębiony obraz danej księgi.

PRZYPISY

Ponad 9 000 przypisów, kładących nacisk na objawienie prawdy, światło i życie zawarte w Słowie Bożym.

ODSYŁACZE

Ponad 13 000 odsyłaczy do podobnych wersetów w Biblii, dzięki którym poszerzysz swoje studium Słowa Bożego.

WYKRESY I MAPY

Pomocne wykresy, ukazujące ważne prawdy biblijne, oraz szczegółowe mapy związane z Nowym Testamentem.

...muszę powiedzieć, że ten przekład trafia dogłębnie i sprawia, że dosłownie czuje się obecność Boga żywego! Żaden z czytanych dotąd przeze mnie przekładów nie powodował u mnie tak głębokich odczuć. Do tego szereg odnośników i obszerne przypisy oddające istotę prawdziwej wiary. Niesamowite, że tak wspaniałe dzieło zna tak niewielu wierzących ludzi. Zostaje mi tylko podziękować za możliwość posiadania tego przekładu.

Od 2012 r. rozdaliśmy w
Europie ponad 300 000 bezpłatnych Biblii.

300 000