Polityka prywatności

Organizacja „Biblie dla Europy” (BdE) z przyjemnością informuje odwiedzających naszą stronę internetową (“Witryna”) na temat swojej internetowej Polityki prywatności. Twoja prywatność jest dla nas ważna, a nasza Polityka prywatności online ma na celu ochronę i zabezpieczanie wszelkich danych osobowych (“Dane osobowe”), które udostępniasz BdE online. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje Dane osobowe i używać ich w sposób zgodny z przepisami krajów, w których je zbieramy.

Niniejsza Polityka prywatności pozostanie w mocy i będzie obowiązywać tak długo, jak długo będziesz użytkownikiem dowolnej witryny, usług lub kanałów mediów społecznościowych BdE. Odwiedzając Witrynę www.bibliedlaeuropy.org lub jakąkolwiek z jej stron internetowych lub kanałów mediów społecznościowych, akceptujesz zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie powinieneś uczestniczyć w żadnej z dziedzin działalności Witryny, które wymagają podania twoich Danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w dowolnym czasie poprzez aktualizację tych informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te będą Cię obowiązywać jako użytkownika Witryny natychmiast po ich zamieszczeniu.

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Dane osobowe, które gromadzimy, są dobrowolnie przekazywane przez Ciebie, gdy:

  • Zwrócisz się do BdE z prośbą o udzielenie informacji
  • Zamówisz produkty BdE
  • Zapiszesz się do jednej z usług BdE, takiej jak otrzymywanie poczty e-mail z bloga

Dane osobowe, które gromadzimy, mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku zamawiania produktów — adres do wysyłki. Ponadto zbieramy nieidentyfikujące dane demograficzne i dane o zainteresowaniach za pomocą Google Analytics — raportów demograficznych i raportów zainteresowań. Użytkownicy mogą zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych za pomocą Ustawień reklam Google lub przez dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Twoje Dane osobowe zostaną wykorzystane do przesłania Ci zamówionych produktów oraz wszelkiej dodatkowej literatury związanej z Biblią.

BdE nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie wydzierżawia ani w żaden inny sposób nie ujawnia danych osobowych podmiotom trzecim lub innym osobom bądź organizacjom. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach komercyjnych.

BdE zastrzega sobie prawo do wykorzystywania lub ujawniania wszelkich informacji niezbędnych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, rozporządzeniami lub prawnymi prośbami o ochronę integralności Witryny, spełnienia Twoich próśb, współpracę we wszelkich dochodzeniach organów ścigania lub dochodzeniach dotyczących kwestii bezpieczeństwa publicznego.

Dane demograficzne i dane o zainteresowaniach zebrane za pomocą Google Analytics and Interest Reporting (raportów demograficznych i raportów zainteresowań) służą do analizowania trendów zbiorczych i nigdy nie są łączone z informacjami umożliwiającymi identyfikację osobistą.

Używamy MailChimp do wysyłania wiadomości masowych do użytkowników, którzy je subskrybują. Możesz zapoznać się z polityką prywatności firmy MailChimp w celu uzyskania informacji na temat sposobu zarządzania danymi użytkowników: mailchimp.com/legal/privacy. MailChimp gromadzi Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, ale nie przekaże ani nie sprzeda Twoich danych nikomu innemu. Możesz anulować subskrypcję e-maili wysyłanych od nas za pośrednictwem MailChimp, klikając link “anuluj subskrypcję”.

Zapewniamy również możliwość przeglądania, aktualizowania lub usuwania Danych osobowych zgromadzonych przez Witrynę. Zapoznaj się z sekcją “Zmiana danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach wysyłkowych, będą one przechowywane przez okres maksymalnie sześciu lat, aby zrealizować naszą politykę jednej Biblii na osobę. Jeśli informacje o Tobie wykorzystywane są za Twoją zgodą w odniesieniu do jakichkolwiek innych usług, możesz w każdej chwili w łatwy sposób anulować swoją subskrypcję.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. Dyrektywa Unii Europejskiej o ochronie danych 95/46/WE i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych zobowiązują nas do przestrzegania procedur bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i ujawniania informacji, które nam przekazałeś, w celu uniknięcia nieuprawnionej utraty lub dostępu do nich. W związku z tym wdrożyliśmy branżowe standardy bezpieczeństwa i procedury ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zniszczeniem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ODNIESIENIU DO MAŁOLETNICH

Użytkownicy stron internetowych BdE muszą mieć ukończone 18 lat, aby uzyskać dostęp do materiałów lub uczestniczyć we wszelkich czynnościach, które wymagają podania danych osobowych.

Nie kierujemy naszej oferty świadomie do osób poniżej 18 roku życia ani nie gromadzimy od nich danych osobowych. Nie możemy jednak zweryfikować wieku osób odwiedzających nasze strony internetowe. Jeśli osoba niepełnoletnia podała nam dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekunów, rodzic lub opiekun powinien skontaktować się z nami pod adresem data@biblesforeurope.org, a my usuniemy dane osobowe nieletniego. Materiały przeznaczone dla nieletnich muszą być zamówione przez i w imieniu rodzica lub opiekuna nieletniego.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Ta strona zawiera linki do stron internetowych innych podmiotów, które mogą zainteresować naszych użytkowników. BdE nie prowadzi tych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za politykę i praktyki innych podmiotów i ich stron internetowych.

COOKIES

Cookie to mały plik tekstowy, który strony internetowe tworzą i przechowują na Twoim komputerze, zawierający takie dane jak informacje identyfikujące danego użytkownika, indywidualne preferencje lub czynności wykonywane podczas odwiedzania strony internetowej. BdE nie ujawnia osobom trzecim żadnych informacji cookie tworzonych przez nasze strony internetowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w celu realizacji jakichkolwiek przepisów prawa, rozporządzeń lub wniosków prawnych. BdE nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie lub przechowywanie plików cookie na Twoim komputerze przez inne firmy lub strony internetowe. Możesz zdecydować się na odrzucenie lub wyłączenie plików cookie poprzez zmianę ustawień zabezpieczeń w przeglądarce internetowej.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz przeglądać, aktualizować lub żądać usunięcia swoich Danych osobowych zebranych na Witrynie. W tym celu prosimy o wysłanie prośby do administratora danych na adres data@biblesforeurope.org. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian konieczne będzie sprawdzenie Twojej tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Danych osobowych dowolnego użytkownika, jeśli uznamy, że istnieje wątpliwość co do Twojej tożsamości.