Polityka prywatności

Organizacja „Biblia dla Europy” („BdE”) jest zobowiązana do ochrony Państwa prywatności i zbierania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia naszych usług.

STRESZCZENIE

Żadne z postanowień niniejszej polityki prywatności nie jest sprzeczne z następującymi stwierdzeniami:

 1. Nie zbieramy żadnych innych Państwa danych osobowych, poza tymi, które podajecie Państwo dobrowolnie.
 2. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych reklamodawcom ani innym osobom trzecim
 3. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 14 dni od otrzymania żądania ich usunięcia

WPROWADZENIE

Państwa prywatność jest dla nas ważna, a nasza polityka prywatności online ma na celu ochronę i zabezpieczenie wszelkich danych osobowych („Dane osobowe”), które Państw BdE („Witryny”).

Niniejsza Polityka prywatności pozostanie w mocy i będzie obowiązywać tak długo, jak długo będą Państwo użytkownikiem dowolnej Witryny BdE. Odwiedzając lub korzystając z dowolnej z Witryn BdE, akceptujecie Państwo zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności. Korzystanie z Witryn jest możliwe bez podania danych osobowych. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

Regularnie sprawdzamy i w razie potrzeby aktualizujemy naszą Politykę prywatności. Wszystkie aktualizacje i zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, a wprowadzonych zmianach zostaną Państwo powiadomieni podczas wizyty na naszych Witrynach.

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY

Dane osobowe są przez Państwa przekazywane dobrowolnie, gdy:

 • Zwrócicie się do BdE z żądaniem o udzielenie informacji
 • Zamówicie w BdE Biblię
 • Zapiszecie się w BdE na comiesięczny e-mail
 • Ofiarujecie drogą internetową datek na rzecz BdE

Dane osobowe, które zbieramy, mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku zamawiania Biblii — adres pocztowy.

Ponadto zbieramy nieidentyfikujące dane demograficzne i dane o zainteresowaniach za pomocą Google Analytics — raportów demograficznych i raportów zainteresowań. Odwiedzający mogą zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych, zmieniając Ustawiania reklam Google lub za pośrednictwem dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który można znaleźć pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Używamy podanych przez Państwa Danych osobowych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zapewniamy, że są one bezpiecznie przechowywane.

BdE nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza ani w żaden inny sposób nie ujawnia Danych osobowych zewnętrznym sprzedawcom, osobom lub organizacjom. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach handlowych.

BdE zastrzega sobie prawo do wykorzystywania lub ujawniania wszelkich informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulacjami lub żądaniami prawnymi w celu ochrony integralności Witryn, realizacji Państwa żądań lub współpracy w dochodzeniu prowadzonym przez organy ścigania bądź w postępowaniu w sprawie bezpieczeństwa publicznego.

Dane demograficzne i dane o zainteresowaniach zbierane za pomocą Google Analytics and Interest Reporting (raportów demograficznych i raportów zainteresowań) służą do analizowania trendów zbiorczych i nigdy nie są łączone z danymi umożliwiającymi identyfikację osoby fizycznej.

Gdy Państwa Dane osobowe zostaną wykorzystane do wysłania zamówienia, będą one przechowywane przez okres maksymalnie sześciu lat w celu realizacji naszej polityki, która zakłada, że możemy podarować tylko jedną Biblię na osobę.

Używamy MailChimp do masowego wysyłania wiadomości e-mail do użytkowników, którzy ich odbiór subskrybują. Możecie Państwo anulować subskrypcję w każdym e-mailu wysłanym przez nas za pośrednictwem MailChimp, klikając osadzony w nim link “Anuluj swoją subskrypcję”.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) zobowiązuje nas do przestrzegania procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania przekazanych nam Danych osobowych w celu uniknięcia ich nieuprawnionej utraty lub nieautoryzowanego dostępu do nich. W związku z powyższym wdrożyliśmy standardowe dla branży systemy bezpieczeństwa i procedury ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zniszczeniem.

PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z RODO mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@bibliedlaeuropy.org:

 • Prawa do informacji: to, jak zamierzamy wykorzystać Państwa Dane osobowe, będziemy komunikować w sposób jednoznaczny i przejrzysty (art. 15 RODO); mogą Państwo zażądać otrzymania kopii Danych osobowych, które Państwa dotyczą, które to żądanie my zrealizujemy w terminie 30 dni; zanim spełnimy Państwa żądanie, będziecie musieli Państwo wpierw zweryfikować swoją tożsamość.

 • Prawa do korekty: możecie Państwo zażądać uaktualnienia lub zmiany Danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe (art. 16 RODO).

 • Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): możecie Państwo zażądać usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych (art. 17 RODO).

 • Prawa do ograniczenia przetwarzania: możecie Państwo zażądać zmiany, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Danych osobowych, które Państwa dotyczą (art. 18 RODO).

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA NIELETNICH

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zanim podadzą Dane osobowe na naszych Witrynach, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. Nie będziemy świadomie wysyłać niczego osobom poniżej 16 roku życia. Jeśli nieletni przekazał nam Dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekunów, rodzic lub opiekun powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@bibliedlaeuropy.org, a wówczas usuniemy przekazane nam przez nieletniego Dane osobowe.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Witryny BdE zawierają linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, które mogą wzbudzić zainteresowanie naszych użytkowników. BdE nie obsługuje tych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zasady i praktyki innych firm ani za ich strony internetowe.

COOKIES

Cookie to mały plik tekstowy, który strony internetowe tworzą i przechowują na Państwa komputerze, zawierający dane, takie jak informacje identyfikujące komputer użytkownika, indywidualne preferencje lub czynności wykonywane podczas odwiedzania strony internetowej. BdE nie ujawnia osobom trzecim żadnych informacji o plikach cookie utworzonych przez naszą stronę internetową, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w celu spełnienia wymogów prawa, przepisów lub żądania prawnego. BdE nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie lub przechowywanie plików cookie na Państwa komputerze przez inne firmy lub strony internetowe. Możecie Państwo odmówić akceptacji plików cookie lub je wyłączyć, dostosowując ustawienia bezpieczeństwa w przeglądarce internetowej.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości, możecie skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bibliedlaeuropy.org.