W co wierzymy

BIBLIA jest kompletnym i jedynym boskim objawieniem, natchnionym przez Ducha Świętego.

CHRYSTUS jest zarówno w pełni Bogiem, jak i doskonałym człowiekiem. Począł się w łonie ludzkiej dziewicy, prowadził na ziemi prawdziwe ludzkie życie i umarł zastępczą
i wszechzawierającą śmiercią na krzyżu. Po trzech dniach cieleśnie zmartwychwstał i wstąpił do niebios. Obecnie przebywa w chwale, będąc w pełni Bogiem, lecz nie przestając być w pełni człowiekiem. Powróci, by królować nad ziemią w okresie tysiąclecia i na wieczność.

DUCH, trzecia osoba Trójcy, jest na równi Bogiem. Wszystko,
co Ojciec ma i czym jest, wyrażone jest przez Syna, wszystko zaś,
co ma Syn i czym jest, urzeczywistnione jest jako Duch.

CZŁOWIEK nie może wypełnić żądań Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały, dlatego potrzebuje Bożego zbawienia.
Z powodu śmierci Chrystusa, która wypełniła wszystkie Boże wymagania, Bóg przebacza tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i w Jego dzieło, usprawiedliwia ich i jedna ze sobą.

WIERZĄCY, w oparciu o Chrystusowe odkupienie, zostają odrodzeni przez Boga przy pomocy Jego Ducha, aby stać się Jego dziećmi, posiadającymi Jego życie i naturę. Radują się codziennym zbawieniem w Jego Ciele w tym wieku i wiecznym zbawieniem w nadchodzącym wieku oraz w wieczności.

NOWA JEROZOLIMA, zwieńczenie Bożego zbawienia,
na wieczność będzie wspólnym mieszkaniem odkupiającego Boga
i Jego odkupionego ludu.